ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С тази декларация за защита на данните ние от Кey of Vitality, искаме да Ви информираме за това, как обработваме и използваме личните данни за Вас като посетител на нация сайт (www.keyofvitality.com). и се придържа към разпоредбите на Постановление на ЕС за защита на данните (DSGVO) и Федералния закон за защита на данните (VDSG).

Кеy of vitality поддържа висок стандарт за защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта www.keyofvitality.com и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО ГИ СЪБИРАМЕ

Предоставяме възможности да използшате сайта ни като регистрирани потребители, което Ви дава например въжможност да коментирате. Лични данни са всички сведения за определено или определимо живо лице, които Вие ни съобщавате, които се изготвят при нас или се извличат по друг начин. Във връзка с използването на нашия сайт ние обработваме личнни данни за Вас, както следва:

1.1 Вписване на данни във формуляр за контакт на нашия сайт своите данни или да н и изпратите данните си по имейл, за да осъществите контакт с нас.

1.1.1 Oбхват и цел на обработването на данни.

Ако от Вашето изявление стане ясно, че се интересувате от това да станете партньор и да пазарувате с отстъпка в търговската система на LR, чрез KEY OF VITALITY, то ние ще обработим Вашите данни с цел започване и изпълнение Вашето партньорство и ще ги изпратим на отговорните в търговската система на LR концерни и търговски партьори, за да може заявката Ви да се обработи възможно най-добре.

Ако се интересувате, от това да станете партньор на LR в чужбина. Ние ще съхраним и обработим горепосочените данни, за да отгошорим на Вашите запитвания или да Ви предоставим поисканата от Вас информаця.

1.1.2 Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработката на данни е чл.6, ал.1, буква а от DSGVO, ако Вие като заинтересован заявите със запитване (косвено) своето съгласие за обработване на данните. Ако контактът по имейл цели сключване на договор, то съответното правно основание за обработването е зл.6, ал.1, буква б от DSGVO. За други видове запитвания правното основание може да бъде чл.6, ал.1, буква f от DSGVO, понеже тогава е наш интерес да обработим данните за целта на изпълнението на Вашата заявка.

1.1.3 Продължителност на съхранението

Данните се заличават веднaга щом не са вече необходими за целта, за която са били събрани. Съхранението на личните данни може да стане, ако е предвидено в съюзно-правните и националните разпоредби, закони или други предписания, които трябва да спазваме.

1.1.4 Възможности за оттегляне

Имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си за обаработване на личните Ви данни в бъдеще. В такъв случай коренспонденцията не може да бъде продължена. Всички лични данни, които са съхранени при установяването на контакт, този случай ще бъдат заличени, независимо че по правни причини (напр. търговско-правни задължения за запазване) сме длъжни да продължим да ги съхраняваме.

1.2 Коментари

Когато посетителите остаят коментари на сайта, ние събираме данните показани във формуляра за коментари , както и IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузер, за да помогнем за откриването на спам.

2. Линкове

Ние използваме линкове към други наши представяния в интернет на сайтове и услуги на трети, напр. социалните мрежи като Facebook, Twitter или Yuotube. За обработването на данни от такива други доставчици на услуги на техните сайтове са отговорни изключително тези трети и важат техните указания за защите на данните.

3. Бисквитки

За да оформим нашите сайтове възможно най-удобно за използване и за да постигнем релевантност на нашата реклама за посетителите на нашите сайтове, ние и нашите партньори се нуждаем от така наречените „бисквитки“.

Бисквитките са малките данни, които се прехвърлят на харддиска на даден посетител. Те позволяват да извлечем за оптределено време информация и да индетифицираме компютъра на посетителя. Това става понякога с използването на така наречения Tracking-Pixel, който не се прехвърля на харддиска на даден посетител, но може също като бисквитка да помогне за индитифицирането на компютъра. По-долу под понятието „бисквитка“ се разбират, както бисквитките в техния смисъл, така и Tracking-Pixel и подобни технически методи.
Ако посещавате нашите сайтове за първи път, на първата Ви страница ще Ви се даде указание за защита на данните с текст, който разрешава бисквитките. Ако продължите да използвате сайтовете и нямате против използването на бисквитки, това съгласие се съхранява във Вашия браузер, за да не Ви се появява същото указание на всяка следваща страница. Ако тава указание липсва във Вашия браузер (напр. като сте изтрили историята на сърфирането), това указание ща Ви се покаже отново при следващото посещение на нашите сайтове.

3.1 Какви бисквитки използваме ние?
За нашите сайтове ние използваме две категории бисквитки: (1) Технически необходими бисквитки, без които функционалността на нашите сайтове би била ограничена, и (2) бисквитки по желание за анализ, таргетиране, респ. раклама:

3.2 Правно основание
Ние обработваме генерираните, чрез бисквитките данни въз основа на чл.6, ал.1, буква f от DSGVO, тъй като е в нас интерес да подобряваме качеството на нашите сайтове и тяхното съдържание и чрез бисквитките да научаваме как се използват сайтовете. Вие можете по всяко време да откажете обработване на събраните с помощта на бисквитките данни.

4. Предоставяне на трети страни
Независимо от гореспоменатите изключеничения (точка 1.1) при запитване от Ваша страна за формуляр за контакт няма да предоставяме Вашите лични данни на трети. Ние не упражняваме никаква търговия с адреси и данни. Вашите данни ще се обработват само от нас или сътрудници, които се ползват с доверието ни и ни доставят IT услуги в рамките на споразуменията за обработване на заявки.

5. Сигурност
Ние вземаме технически и организационни мерки най-вече, за да гарантираме, че личните данни са запазени от загуба, неправилни промени или неправомерен достъп на трети. Мерките постоянно биват съобразявани с подобрените технически възможности.

6. Информация за контакт
Вашите въпроси и предложения по темата за защите на данните са много желани и важни за нас. Можете да се свържете с нас на следния адрес: office@keyofvitality.com
Обръщаме внимание, че за обработката на личните данни сме заедно отговорни с партньорите, които са Ви превлекли косвено или пряко (чл.26 от DSGVO). За упражняване на правата Ви по отношение на защита на данните, моля, обърнете се към нас.

7. Вашите права
Съгласно DSGVO Вие имате право да искате от нас сведения, корекции, заличаване и ограничаване на обработката, да управнявате правото си на прехвърляне и описаното горе право на несъгласие, както и да отмените дадените съгласия. Ако DSGVO свързва тези права с предпоставки, то те важат само, ако тези предпоставки са изпълнени.
За упражняване на правата си, моля, използвайте посочените горе данни за контакт. При упражняване на правата докажете своята идентичност, за да се избегне неправемерно предоставяне на информация на трети.
Освен това имате право да подавате оплаквания до съответните надзорни органи. Ако се съмнявате в правомерността на обработката на Вашите данни, моля, информирайте ни, за да можем да изясним това.

8. Промени в декларацията за защита на данните
От време на време може да се налага да се синхронизира съдържанието на личните данни. Запазваме си правото да ги променяме по всяко време. Променената версия на указанията за защита на данните също ще бъде обнародвана тук. Ако ни посетите отново, ще трябва да прочетете отново указанията за защита на данните.
Бисквитки
Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите в запазването на Ваяето име, имейл адрес и уеб сайт в „бисквитките“. Те са Вашето удобство, така че не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставите друг коментар.Тези „бисквитки“ ще продълват една година.
Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна „бисквитка“, за да определим дали браузерът ви приема „бисквитки“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузера си.
Когато влезете, ще създадем и няколко „бисквитки“, за да запазите информацията за вход и опцийте за показване на екрана. Входните бисквитки са с продължителност една година. Ако изберете „Запомни ме“, Вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си , бисквитките за вход ще бъдат премахнати.
Ако редактирате или побликувате статия, в браузера ще Ви бъде запазена допълнителна“бисквитка“. Тази „бисквитка“ не съдърва лични данни и просто паказва индитификационния номер на статията., която току-що сте редактирали.

Вградено съдържание на други уеб сайтове
Статиите в този сайт може да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.) Вграденото съдържание от други уеб сайтове се държи по същия начин, както ако посетителя е посетил друг уеб сайт. Тези уеб сайтове могат да събират данни за Вас, да използват „бисквитки“, да интегрират допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието Ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него.
Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да разпознава ик одобрява коментарите за последващи действия, вместо да ги държи в опаяката на модериране.
За потребители, които се регистрират на нашия уеб сайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уеб сайтовете могат да виждат и да редактират тази информация.
Какви права имате върху данните си
Ако имате профил на този сайт или сте оставили коментари, можете да искате да получите експортен файл, с личните данни, които съхраняваме за Вас, включително с=всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да искате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели.